Aktualności

Aktualności
Nowa strona Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
Z przyjemnością chcielibyśmy zaprezentować Państwu nową stronę Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Stworzyliśmy ją z myślą o członkach Towarzystwa oraz o osobach zainteresowanych działanością ATA oraz andragogiką.

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym
"Dorośli w edukacji Nowe konteksty, odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania"
Szanowni Państwo

Kontynuując tradycję spotkań środowiska polskich andragogów chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa do udziału w kolejnym, trzecim Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym, który organizujemy w dniach 12-13 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Podczas spotkań plenarnych, pracy w sekcjach, a także przy stolikach tematycznych w formule otwartych dyskusji (open space) chcielibyśmy zaproponować Państwu refleksję teoretyczną, prezentację wyników badań oraz wymianę poglądów dotyczących rozwiązań dydaktyczno-metodycznych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Podejmując po raz kolejny debatę nad uczestnictwem dorosłych w edukacji chcielibyśmy, aby na nowo zostały odczytane konteksty szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej dorosłych. Przyjmując takie założenie chcemy jednocześnie zaprosić do dyskusji nad re(de)konstrukcją konceptualnych ram teorii i praktyki andragogicznej.

Chcielibyśmy zachęcić zarówno teoretyków jak i praktyków edukacji dorosłych, badaczy o różnej orientacji metodologicznej, a także przedstawicieli instytucji i reprezentantów szeroko rozumianych organizacji wspierających dorosłych w ich wysiłkach edukacyjnych do "skrzyżowania" w swoich doniesieniach i referatach perspektyw, jakie przyjmują w podejmowanych działaniach nad naturą, postaciami czy obszarami, w których zachodzi nauczanie i uczenie się dorosłych.

W dyskusjach nad tezami referatów mamy nadzieję na wykreowanie nowych (odmiennych, innych) obszarów dla refleksji andragogicznej lub zwrotu w kierunku podejść interdyscyplinarnych.

Proponujemy także otwartą dyskusję nad zagadnieniami, których status naukowy, nieprzejrzystość semantyczna, uwikłanie ideologiczne, czy popularność medialna z jednej strony stanowią przedmiot nieustannej kontestacji. Z drugiej zaś strony ich powszechna rozpoznawalność, która jest pochodną stałej obecności w sferze publicznej i własna narracja, czasami odległa od naukowego rozumienia i stosowania, nie pozwala andragogom przejść wobec nich obojętnie. Proponujemy, aby podczas Zjazdu i te zagadnienia miały szansę być wyartykułowane.

Prosimy o zarezerwowanie w swoich terminarzach czasu i zaplanowanie tematyki wystąpień, które będą wpisywały się w formułę III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego.

Przewidujemy publikację referatów wygłoszonych podczas Zjazdu w periodykach "Edukacja Dorosłych", "Rocznik Andragogiczny" oraz w publikacji pokonferencyjnej.

Prosimy również o rozpropagowanie informacji o planowanym przez nas wydarzeniu naukowym w swoich środowiskach zawodowych.

W kolejnym komunikacie poinformujemy Państwa o warunkach uczestnictwa w III Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym, procedurze akceptacji zgłaszanych wystąpień oraz przedstawimy założenia teoretyczne wystąpień plenarnych oraz pracy w sekcjach podczas Zjazdu.

Komitet organizacyjny III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego

Dokumenty do pobrania:
Program III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego
Stolik nr 1 - EPALE
Stolik nr 2 - Pracownia Gier Szkleniowych
Stolik nr 3 - Grundtvig
Stolik nr 4 - Centrum Nauki Kopernik
Stolik nr 5 - Stół powszechny
Stolik nr 6 - CSW Zamek Ujazdowski
Stolik nr 7 - Fundacja Zaczyn
Komunikat nr 2
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy

Nowa klasyfikacja zawodów zawiera informację o zawodzie andragoga
Nowa klasyfikacja zawodów zawiera informację o zawodzie andragoga.

Konferencja naukowa "Międzypokoleniowe uczenie się - w teorii, badaniach i praktyce"
Komunikat nr 1
Karta zgłoszenia uczestnictwa

Plan VII konferencji naukowej z cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy do pobrania plan VII konferencji naukowej z cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych: Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się osób dorosłych.
Plan konferencji do pobrania