Biblioteka Edukacji Dorosłych

O wydawnictwie

Biblioteka Edukacji Dorosłych... coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej?

Drugi akapit... coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej? coś więcej o tej serii wydawniczej?


Rada Redakcyjna:

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk. prof. UŚl

Członkowie:

 • prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
 • dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Alicja Kargulowi
 • prof. dr hab. Józef Kargul
 • dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak, prof. UO
 • dr hab. Ewa Skibińska
 • prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
 • prof. dr hab. Eugenia A. Wesołowska


W serii Biblioteka Edukacji Dorosłych ukazały się:

 • E.A. Wesołowska (red.), Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego - materiały z polsko-niemieckiej konferencji w Łodzi, Toruń 1994.
 • N.F.B. Greger (red.), Uniwersytety powszechne (ludowe) w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 1994.
 • E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w dobie przemian - materiały z I Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Toruń 1994.
 • E.A. Wesołowska (red.), Akademickie programy kształcenia andragogicznego - materiały z II Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Toruń 1994.
 • N.F.B. Greger, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych - materiały z polsko-niemieckiej Konferencji Andragogicznej, Warszawa - Toruń 1995.
 • E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych i system szkolny we Francji.
 • B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Toruń 1995.
 • N.F.B. Greger, M. Samłowski, Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast partnerskich, Warszawa - Toruń 1995.
 • E. Przybylska, Edukacja kobiet w systemie kształcenia dorosłych Republiki Federalnej Niemiec, Toruń 1996.
 • E.A. Wesołowska (red.), Nauczyciele edukacji dorosłych - materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu, Warszawa - Toruń 1996.
 • J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1996.
 • E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk (red.), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Toruń 1997.
 • T. Aleksander (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, Toruń 1997.
 • L.N. Lesochina, Społeczeństwo ludzi wykształconych? Społeczne uwarunkowania edukacji, tłum. i wstęp E.A. Wesołowska, Warszawa-Toruń 1997.
 • J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Warszawa-Toruń 1998.
 • E. Dubas, M.H. Griese (red.), Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, Warszawa-Toruń 1998.
 • S. Wierszłowski (red.), Edukacja dorosłych: realia, problemy, prognoza, tłum. i wstęp E.A. Wesołowska, Warszawa 1999.
 • M. Dzięgielewska (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Warszawa 2000.
 • E. Przybylska (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Warszawa 2000.
 • E.A. Wesołowska (red.), Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej - materiał VI Toruńskiej (międzynarodowej) Konferencji Andragogicznej, Płock 2001.
 • E.A. Wesołowska (red.), Kobiety a edukacja dorosłych - materiały z VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Warszawa 2001.
 • E.Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Instytucjonalne formy edukacji dorosłych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
 • H. Solarczyk, Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej, Płock 2003.
 • W. Gieseke, R. Siebers, H. Solarczyk, E.A. Wesołowska, Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w RFN. Raport z badań biograficznych, Toruń 2002.
 • E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w dobie globalizmu, Płock - Warszawa 2002.
 • N.F.B. Greger, Zawodowe kształcenie ustawiczne w RFN ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych, Warszawa 2002.
 • E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Warszawa 2002.
 • K. Wereszczyński, Wiedza o społeczeństwie w szkołach dla dorosłych wobec współczesnych potrzeb edukacyjnych, Płock 2003.
 • Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, Płock 2003.
 • L. Tomaszewska, Edukacja kobiet w Polsce, Płock 2004.
 • A. Fabiś, Edukacja ustawiczna w Szwajcarii, Mysłowice 2004.
 • A. Fabiś, Kształcenie andragogów w Szwajcarii, Mysłowice 2005.
 • R. Góralska, J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Toruń-Płock 2005.
 • A. Frąckowiak, K. Pleskot-Makulska, J. Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych - podstawowe problemy, Warszawa-Płock 2005.
 • K. Lubryczyńska, Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, Warszawa 2005.
 • A. Matlakiewicz, Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Radom 2006.
 • E. Gelpi, Przyszłość pracy, Warszawa 2006.
 • W. Horyń (red.), Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, Wrocław-Warszawa 2006.
 • E. Dubas (red.), Człowiek dorosłych istota /nie/znana, Łódź-Płock 2005.
 • D. Barwińska, Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech, Płock 2007.
 • A. Frąckowiak, J. Półturzycki, Edukacja dorosłych w Kanadzie, Warszawa-Płock 2008.
 • A. Fabiś, B. Cyboran (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Bielsko-Biała - Zakopane 2009.
 • A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie, Bielsko-Biała 2010.