Edukacja Dorosłych

O wydawnictwie

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej (1929-2016), która była jego redaktor naczelną do 2007 roku. W latach 2008-2017 redaktor naczelną była dr hab. Ewa Skibińska. Od 2018 r. funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk. W latach 1993 - 2007 wydawane jako kwartalnik, od 2008 roku - jako półrocznik

Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Artykuły publikowane w Edukacji Dorosłych otrzymują 11 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.

Misja czasopisma: prezentacja najnowszych nurtów teoretycznych funkcjonujących w obszarze andragogiki oraz wyników badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, wymiana poglądów uczonych i andragogów - praktyków, przedstawianie znaczących osiągnięć z praktyki edukacji dorosłych, działanie na rzecz zbliżenia teoretycznych rozwiązań z praktycznymi działaniami w edukacji dorosłych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez młodych andragogów, prowadzenie dialogu na temat kształcenia andragogów w Polsce.

Adres e-mail: edukacja.doroslych@ata.edu.pl
Adres e-mail do redaktor naczelnej: agnieszka.stopinska@gmail.com

Adres redakcji do korespondencji:
Agnieszka Stopińska-Pająk,
Skr. pocztowa 17
41-200 Sosnowiec

Elektroniczna wersja czasopisma na stronie: www.ata.edu.pl

Zespół Redakcyjny:

 • Agnieszka Stopińska-Pająk - redaktor naczelna
 • Agnieszka Majewska-Kafarowska - sekretarz redakcji
 • Monika Sulik – sekretarz redakcji
 • Agata Radecka – redaktor języka angielskiego
 • Anna Maszorek-Szymala - redaktor statystyczny
 • Magdalena Grygierek - redaktor języka polskiego

Rada Naukowa:

 • Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)
 • Jenny Bimrose (Universytet Warwick, Wielka Brytania)
 • Susan M. Yelich Biniecki (Uniwersytet Stanowy w Kansas, USA)
 • Olena Bykovska (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina)
 • Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Maria Eduarda Duarte (Universytet Lizboński, Portugalia)
 • Bernd-Joachim Ertelt (Uniwersytet Mannheim, Niemcy)
 • Wojciech Horyń (Akademia Wojsk Lądowych, Polska)
 • Alicja Jurgiel-Aleksander (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Józef Kargul - przewodniczący
 • Alicja Kargulowa
 • Kas Mazurek (Uniwersytet Lethbridge, Kanada)
 • Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Przybylska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
 • Jerzy Semków (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska)
 • Ewa Skibińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Solarczyk-Ambrozik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)
 • Hanna Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 • Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)