Edukacja Dorosłych

O wydawnictwie

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej, która była jego redaktorem naczelnym do 2007 roku. W latach 1993 - 2007 wydawane jako kwartalnik, od 2008 roku - jako półrocznik. Znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Misja czasopisma: prezentacja najnowszych nurtów teoretycznych funkcjonujących w obszarze andragogiki oraz wyników badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, wymiana poglądów uczonych i andragogów - praktyków, przedstawianie znaczących osiągnięć z praktyki edukacji dorosłych, działanie na rzecz zbliżenia teoretycznych rozwiązań z praktycznymi działaniami w edukacji dorosłych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez młodych andragogów, prowadzenie dialogu na temat kształcenia andragogów w Polsce.


Rada Naukowa:

 • Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)
 • Jenny Bimrose (Universytet Warwick, Wielka Brytania)
 • Susan M. Yelich Biniecki (Uniwersytet Stanowy w Kansas, USA)
 • Olena Bykovska (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina)
 • Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Maria Eduarda Duarte (Universytet Lizboński, Portugalia)
 • Bernd-Joachim Ertelt (Uniwersytet Mannheim, Niemcy)
 • Wojciech Horyń (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
 • Józef Kargul - przewodniczący (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska)
 • Alicja Kargulowa (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska)
 • Kas Mazurek (Uniwersytet Lethbridge, Kanada)
 • Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Przybylska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 • Jerzy Semków (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Polska)
 • Alicja Siemak-Tylikowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Solarczyk-Ambrozik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)
 • Hanna Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 • Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

 • Ewa Skibińska - redaktor naczelna
 • Agnieszka Stopińska-Pająk - zastępca redaktora naczelnego
 • Anna Marianowska - sekretarz redakcji
 • Anna Maszorek-Szymala - redaktor statystyczny
 • Magdalena Grygierek - redaktor języka polskiego
 • Katarzyna Kalinowska - redaktor języka angielskiego

Adres e-mail: edukacjadoroslych@uw.edu.pl
Elektroniczna wersja czasopisma na stronie: www.ata.edu.pl