JA slide show
 

Komunikat: Dorośli w edukacji

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

oraz

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić
do udziału w III Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym

 

 

Dorośli w edukacji
Nowe konteksty, odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania

 

Komunikat nr  1

 

 

Szanowni Państwo

 

               Kontynuując tradycję spotkań środowiska polskich andragogów chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa do udziału w kolejnym, trzecim Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym, który organizujemy w dniach 12-13 czerwca 2017 roku w Warszawie.

               Podczas spotkań plenarnych, pracy w sekcjach, a także przy stolikach tematycznych w formule otwartych dyskusji (open space) chcielibyśmy zaproponować Państwu refleksję teoretyczną, prezentację wyników badań oraz wymianę poglądów dotyczących rozwiązań dydaktyczno-metodycznych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Podejmując po raz kolejny debatę nad uczestnictwem dorosłych w edukacji chcielibyśmy, aby na nowo zostały odczytane konteksty szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej dorosłych. Przyjmując takie założenie chcemy jednocześnie zaprosić do dyskusji nad re(de)konstrukcją konceptualnych ram teorii i praktyki andragogicznej.

               Chcielibyśmy zachęcić zarówno teoretyków jak i praktyków edukacji dorosłych, badaczy o różnej orientacji metodologicznej, a także przedstawicieli instytucji i reprezentantów szeroko rozumianych organizacji wspierających dorosłych w ich wysiłkach edukacyjnych do "skrzyżowania" w swoich doniesieniach i referatach perspektyw, jakie przyjmują w podejmowanych działaniach nad naturą, postaciami czy obszarami, w których zachodzi nauczanie i uczenie się dorosłych.
W dyskusjach nad tezami referatów mamy nadzieję na wykreowanie nowych (odmiennych, innych) obszarów dla refleksji andragogicznej lub zwrotu w kierunku podejść interdyscyplinarnych.

               Proponujemy także otwartą dyskusję nad zagadnieniami, których status naukowy, nieprzejrzystość semantyczna, uwikłanie ideologiczne, czy popularność medialna z jednej strony stanowią przedmiot nieustannej kontestacji. Z drugiej zaś strony ich powszechna rozpoznawalność, która jest pochodną stałej obecności w sferze publicznej i własna narracja, czasami odległa od naukowego rozumienia i stosowania, nie pozwala andragogom przejść wobec nich obojętnie. Proponujemy, aby podczas Zjazdu i te zagadnienia miały szansę być wyartykułowane.

               Prosimy o zarezerwowanie w swoich terminarzach czasu i zaplanowanie tematyki wystąpień, które będą wpisywały się w formułę III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego.

               Przewidujemy publikację referatów wygłoszonych podczas Zjazdu w periodykach "Edukacja Dorosłych", "Rocznik Andragogiczny" oraz w publikacji pokonferencyjnej.  

               Prosimy również o rozpropagowanie informacji o planowanym przez nas wydarzeniu naukowym w swoich środowiskach zawodowych.

               W kolejnym komunikacie poinformujemy Państwa o warunkach uczestnictwa w III Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym, procedurze akceptacji zgłaszanych wystąpień oraz przedstawimy założenia teoretyczne wystąpień plenarnych oraz pracy w sekcjach podczas Zjazdu.

 

 

Komitet organizacyjny III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego
 
Dokumenty do pobrania:
 

Zdjęcia z konferencji

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć z konferencji andragogicznych

Ważne informacje

Sample image
Nowa klasyfikacja zawodów zawiera informację o zawodzie andragoga
Sample imageNa stronie zamieściliśmy nowy numer półrocznika "Edukacja Dorosłych" (1 (62) 2010). Do pobrania w dziale Publikacje/Edukacja dorosłych 

Tu jestes: