Formy działania

Email Drukuj PDF

 

  • Organizowanie studiów, wykładów, seminariów, konferencji oraz badań z dziedziny edukacji dorosłych i andragogiki z udziałem uczonych z Polski i z zagranicy

  • Ułatwianie publikacji i dystrybucji opracowań andragogicznych

  • Wydawanie czasopism, komunikatów i sprawozdań z konferencji

  • Poradnictwo w dziedzinie edukacji dorosłych

  • Zachęcanie pracowników oświaty i wychowania do prowadzenia badań nad andragogiką i edukacją dorosłych w innych krajach

  • Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym na polu andragogiki i edukacji dorosłych

  • Wyznaczanie kierunków i inicjowanie badań naukowych

  • Wdrażanie do praktyki społecznej idei oświaty dorosłych

  • Upowszechnianie wiedzy andragogicznej

Poprawiony ( piątek, 15 października 2010 12:32 )  
Tu jestes: