Biblioteka Edukacji Dorosłych

Email Drukuj PDF

Rada Redakcyjna:
Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk- prof. UŚl
Członkowie: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, dr hab. Elżbieta Dubas – prof. UŁ, prof. dr hab. Alicja Kargulowi, prof. dr hab. Józef Kargul , dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak – prof. UO, dr hab. Ewa Skibińska, prof. dr hab. Ewa Solarczyk - Ambrozik, prof. dr hab. Eugenia A. Wesołowska

 

W serii Biblioteka Edukacji Dorosłych ukazały się:
1. E. A. Wesołowska (red.), Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego – materiały z polsko-niemieckiej konferencji w Łodzi, Toruń 1994.
2. N. F. B. Greger (red.), Uniwersytety powszechne (ludowe) w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 1994.
3. E. A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w dobie przemian –materiały            z I Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Toruń 1994.
4. E. A. Wesołowska (red.), Akademickie programy kształcenia andragogicznego – materiały z II Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Toruń 1994.
5. N.F.B. Greger, J. Półturzycki, E.A.Wesołowska (red.), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych-materiały z polsko-niemieckiej Konferencji Andragogicznej, Warszawa –Toruń 1995.
6. E. A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych i system szkolny we Francji.
7. B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Toruń 1995.
8. N.F.B. Greger, M. Samłowski, Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich  miast partnerskich, Warszawa-Toruń 1995.
9. E. Przybylska, Edukacja kobiet w systemie kształcenia dorosłych Republiki Federalnej Niemiec, Toruń 1996.
10. E. A. Wesołowska (red.), Nauczyciele edukacji dorosłych – materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu, Warszawa – Toruń 1996.
11. J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1996.
12. E. Sapia – Drewniak, A. Stopińska – Pająk (red.), Z tradycji polskiej teorii                    i praktyki andragogicznej, Toruń 1997.
13. T. Aleksander (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, Toruń 1997.
14. L.N. Lesochina, Społeczeństwo ludzi wykształconych? Społeczne uwarunkowania edukacji, tłum. i wstęp E.A. Wesołowska, Warszawa-Toruń 1997.
15. J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Warszawa-Toruń 1998.
16. E. Dubas, M.H. Griese (red.), Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, Warszawa-Toruń 1998.
17. S. Wierszłowski (red.), Edukacja dorosłych: realia, problemy, prognoza, tłum.               i wstęp E.A. Wesołowska, Warszawa 1999.
18. M. Dzięgielewska (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Warszawa 2000.
19. E. Przybylska (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Warszawa 2000.
20. E.A. Wesołowska (red.), Integracja prac andragogów Europy Środkowej                      i Wschodniej – materiał VI Toruńskiej (międzynarodowej) Konferencji Andragogicznej, Płock 2001.
21. E.A. Wesołowska (red.), Kobiety a edukacja dorosłych - materiały                          VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Warszawa 2001.
22.  E.Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Instytucjonalne formy edukacji dorosłych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
23. H. Solarczyk, Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej, Płock 2003.
24. W. Gieseke, R. Siebers, H. Solarczyk, E.A. Wesołowska, Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w RFN. Raport z badań biograficznych, Toruń 2002.
25. E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w dobie globalizmu, Płock – Warszawa 2002.
26. N.F.B. Greger, Zawodowe kształcenie ustawiczne w RFN ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych, Warszawa 2002.
27. E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Warszawa 2002.
28. K. Wereszczyński, Wiedza o społeczeństwie w szkołach dla dorosłych wobec współczesnych potrzeb edukacyjnych, Płock 2003.
29. Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Płock 2003.
30. L. Tomaszewska, Edukacja kobiet w Polsce, Płock 2004.
31. A. Fabiś, Edukacja ustawiczna w Szwajcarii, Mysłowice 2004.
32. A. Fabiś, Kształcenie andragogów w Szwajcarii, Mysłowice 2005.
33. R. Góralska, J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, Toruń-Płock 2005.
34. A. Frąckowiak, K. Pleskot-Makulska, J. Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych  - podstawowe problemy, Warszawa-Płock 2005.
35. K. Lubryczyńska, Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, Warszawa 2005.
36. A. Matlakiewicz, Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Radom 2006.
37. E. Gelpi, Przyszłość pracy, Warszawa 2006.
38. W. Horyń (red.), Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, Wrocław-warszawa 2006.
39. 39. E. Dubas (red.), Człowiek dorosłych istota /nie/znana, Łódź-Płock 2005.
40. D. Barwińska, Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech, Płock 2007.
41. A. Frąckowiak, J. Półturzycki, Edukacja dorosłych w Kanadzie, Warszawa-Płock 2008.
42. A. Fabiś, B. Cyboran (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Bielsko-Biała – Zakopane 2009.
43. A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie, Bielsko-Biała 2010.


 

 
Tu jestes: