Działalność w latach 2008 - 2010

Email Drukuj PDF

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKIEGO TOWARZYSTWA ANDRAGOGICZNEGO W LATACH 2008-2010

• styczeń 2008 - podczas Walnego Zgromadzenia Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego 24.01.2008 powołany został nowy Zarząd
ATA; dotychczasowy, wieloletni prezes Zarządu prof. dr hab. Józef Półturzycki zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji

• marzec 2008 – „Rocznik Andragogiczny” został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rejonowego dla m.st. Warszawy

• październik 2008 – decyzją Sądu w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne zostało 29.10.2008 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie pod numerem KRS: 0000316711

• grudzień 2008 – decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego 16.12.2008 „Rocznik Andragogiczny” został
zarejestrowany w sądowym rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr 15750

• styczeń 2009 - zawarcie Porozumienia o współdziałaniu w upowszechnianiu polskiego dorobku naukowego na międzynarodowym rynku wydawniczym,
zawarte pomiędzy Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Akademickim Towarzystwem Andragogicznym oraz redakcją „The Central
European Journal of Social Sciences and Humanites w Warszawie”

• luty 2009 - decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego 5.02.2009 „Edukacja Dorosłych” została zarejestrowana
w sądowym rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr 15831

• marzec 2009 – „Edukacja Dorosłych” została wpisana na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• marzec 2009 - otwarcie Rachunku Bankowego w EFG Eurobank Ergasias S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Mokotowska 19, 00-560
Warszawa; nr rachunku: 30234000090030246000000068

• kwiecień 2009 – VI Zakopiańska Andragogiczna Konferencja Naukowa nt. „Uczący się dorosły – przeszłość i teraźniejszość – w zmieniającym się
świecie” (Zakopane 16-17.04.2009), z udziałem gości zagranicznych

• kwiecień 2010 – staraniem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, do klasyfikacji zawodów
i specjalności został wpisany pod numerem 235101 zawód andragoga; Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2010 roku

• październik 2010 – ukazał się 43 tom Biblioteki Edukacji Dorosłych pt. „Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie”, pod redakcją Agnieszki
Stopińskiej – Pająk i Artura Fabisia

• marzec 2011 – zmodyfikowana została strona WWW Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

 
Tu jestes: