Najnowsze informacje

Komunikat: Dorośli w edukacji

Email Drukuj PDF

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

oraz

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić
do udziału w III Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym

 

 

Dorośli w edukacji
Nowe konteksty, odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania

 

Komunikat nr  1

 

 

Szanowni Państwo

 

               Kontynuując tradycję spotkań środowiska polskich andragogów chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa do udziału w kolejnym, trzecim Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym, który organizujemy w dniach 12-13 czerwca 2017 roku w Warszawie.

               Podczas spotkań plenarnych, pracy w sekcjach, a także przy stolikach tematycznych w formule otwartych dyskusji (open space) chcielibyśmy zaproponować Państwu refleksję teoretyczną, prezentację wyników badań oraz wymianę poglądów dotyczących rozwiązań dydaktyczno-metodycznych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Podejmując po raz kolejny debatę nad uczestnictwem dorosłych w edukacji chcielibyśmy, aby na nowo zostały odczytane konteksty szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej dorosłych. Przyjmując takie założenie chcemy jednocześnie zaprosić do dyskusji nad re(de)konstrukcją konceptualnych ram teorii i praktyki andragogicznej.

               Chcielibyśmy zachęcić zarówno teoretyków jak i praktyków edukacji dorosłych, badaczy o różnej orientacji metodologicznej, a także przedstawicieli instytucji i reprezentantów szeroko rozumianych organizacji wspierających dorosłych w ich wysiłkach edukacyjnych do "skrzyżowania" w swoich doniesieniach i referatach perspektyw, jakie przyjmują w podejmowanych działaniach nad naturą, postaciami czy obszarami, w których zachodzi nauczanie i uczenie się dorosłych.
W dyskusjach nad tezami referatów mamy nadzieję na wykreowanie nowych (odmiennych, innych) obszarów dla refleksji andragogicznej lub zwrotu w kierunku podejść interdyscyplinarnych.

               Proponujemy także otwartą dyskusję nad zagadnieniami, których status naukowy, nieprzejrzystość semantyczna, uwikłanie ideologiczne, czy popularność medialna z jednej strony stanowią przedmiot nieustannej kontestacji. Z drugiej zaś strony ich powszechna rozpoznawalność, która jest pochodną stałej obecności w sferze publicznej i własna narracja, czasami odległa od naukowego rozumienia i stosowania, nie pozwala andragogom przejść wobec nich obojętnie. Proponujemy, aby podczas Zjazdu i te zagadnienia miały szansę być wyartykułowane.

               Prosimy o zarezerwowanie w swoich terminarzach czasu i zaplanowanie tematyki wystąpień, które będą wpisywały się w formułę III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego.

               Przewidujemy publikację referatów wygłoszonych podczas Zjazdu w periodykach "Edukacja Dorosłych", "Rocznik Andragogiczny" oraz w publikacji pokonferencyjnej.  

               Prosimy również o rozpropagowanie informacji o planowanym przez nas wydarzeniu naukowym w swoich środowiskach zawodowych.

               W kolejnym komunikacie poinformujemy Państwa o warunkach uczestnictwa w III Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym, procedurze akceptacji zgłaszanych wystąpień oraz przedstawimy założenia teoretyczne wystąpień plenarnych oraz pracy w sekcjach podczas Zjazdu.

 

 

Komitet organizacyjny III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego
 
Dokumenty do pobrania:
Poprawiony ( piątek, 09 czerwca 2017 04:47 )
 

W dniu 18 października 2011 roku w Krakowie,

Email Drukuj PDF

w związku z upływem kolejnej kadencji władz, członkowie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na posiedzeniu Zespołu dokonali wyboru nowych władz.
Przewodniczącą Zespołu Pedagogiki Dorosłych KNP PAN została wybrana
dr hab. Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr hab. Wojciech Horyń.
Do zarządu wybrano również dr hab. Ewę Skibińską z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jana Sarana z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz dr Jerzego Halickiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
Sekretarzem Zespołu ponownie został dr Krzysztof Pierścieniak
z Uniwersytetu Warszawskiego.
Nowy zarząd powierzył Prof. dr hab. Tadeuszowi Aleksandrowi honorowe przewodniczenie pracom Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kolejnej kadencji.

Poprawiony ( wtorek, 20 grudnia 2011 21:49 )
 

Konferencja naukowa "Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce"

Email Drukuj PDF

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

Poprawiony ( środa, 07 grudnia 2011 06:17 )
 

Plan VII konferencji naukowej

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy do pobrania plan VII konferencji naukowej z cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych: Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się osób dorosłych.

Plan konferencji do pobrania

Poprawiony ( piątek, 08 kwietnia 2011 09:06 )
 

Zakopiańskie Konferencje Andragogiczne

Email Drukuj PDF

• 25-26 marca 2004 – I Zakopiańska Konferencja Andragogiczna:  „Andragogika jako przedmiot akademicki – w kontekście międzynarodowym”

• 30marca - 1 kwietnia 2005 - II Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: „ Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych”

• 23-24 marca 2006 - III Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: „Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji”

• 12-13 kwietnia 2007 - IV Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: „Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych”

• 28-29 kwietnia 2008 - V Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: „Obszary współpracy gerontologii i andragogiki”

• 16-17 kwietnia 2009 – VI Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: „Uczący się dorosły – przeszłość i teraźniejszość – w zmieniającym się świecie”

• 14-15 kwietnia 2011 – VII Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: „ Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się dorosłych”

Poprawiony ( wtorek, 01 marca 2011 10:07 )
 
Strona 1 z 2

Tu jestes: