Poradnictwo
w dziedzinie
edukacji dorosłych

Przyznawanie nagród
i wyróżnień


osobom szczególnie zasłużonym
na polu andragogiki i edukacji dorosłych.

Organizowanie studiów

wykładów, seminariów konferencji
oraz badań z dziedziny edukacji dorosłych
i andragogiki z udziałem uczonych z Polski i zagranicy.

Na stronie zamieściliśmy nowy numer półrocznika "Edukacja Dorosłych". Do pobrania w dziale Edukacja Dorosłych.
Polecane lektury andragogiczne.
Więcej informacji...
Zobacz wszystkie aktualności
Więcej informacji...