Konferencje

Drukuj

Ważną formą aktywności środowiska andragogów są cykliczne konferencje i seminaria naukowe.

W latach 1994-2000 były organizowane pod kierownictwem prof. dr hab. E. Anny Wesołowskiej Toruńskie Konferencje Andragogiczne:


1994 - I: Przemiany edukacji  dorosłych

1994 - II: Programy andragogiczne w szkołach wyższych

1995 – III: Nauczyciele edukacji dorosłych

1996 – IV: Nowe poszukiwania w edukacji i pedagogice dorosłych

1997 – V: (brak archiwaliów pozwalających odtworzyć tytuł konferencji)

1998: VI: Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej

1999 – VII: Reforma oświaty a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki

2000 – VIII: Kobiety a edukacja dorosłych.

Aktualnie dwa ośrodki akademickie organizują cykliczne konferencji poświęcone problematyce andragogicznej:

Inną formą cyklicznych spotkań są Szkoły Młodych Andragogów organizowane od 1999 r. przez prof. Józefa Kargula z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie tygodniowej szkoły znajdują się spotkania z wybitnymi specjalistami edukacji dorosłych, wystąpienia adeptów andragogiki, gry symulacyjne oraz wyjazd studyjny do Niemiec. Prace młodych andragogów publikowane są w serii „Dyskursy młodych andragogów” w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Niezależnie od tych cyklicznych spotkań naukowych, odbywają się również inne imprezy naukowe, o charakterze andragogicznym. W minionych latach członkowie ATA uczestniczyli w:

Większość członków Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego należy do Zespołu Pedagogiki Dorosłych w Komitecie Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jego długoletnim przewodniczącym był prof. dr hab. Józef Półturzycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pracom tego zespołu przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego.