Konferencje i seminaria

O konferencjach

Ważną formą aktywności środowiska andragogów są cykliczne konferencje i seminaria naukowe. W latach 1994-2000 były organizowane pod kierownictwem prof. dr hab. E. Anny Wesołowskiej Toruńskie Konferencje Andragogiczne:

 • 1994 - I: Przemiany edukacji dorosłych
 • 1994 - II: Programy andragogiczne w szkołach wyższych
 • 1995 - III: Nauczyciele edukacji dorosłych
 • 1996 - IV: Nowe poszukiwania w edukacji i pedagogice dorosłych
 • 1997 - V: (brak archiwaliów pozwalających odtworzyć tytuł konferencji)
 • 1998 - VI: Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej
 • 1999 - VII: Reforma oświaty a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki
 • 2000 - VIII: Kobiety a edukacja dorosłych

Aktualnie dwa ośrodki akademickie organizują cykliczne konferencji poświęcone problematyce andragogicznej:

 • Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Dolnośląskie Koło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego: Nauczyciel - andragog w XXI (co dwa lata od 2001 r.)
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych (corocznie)

Inną formą cyklicznych spotkań są Szkoły Młodych Andragogów organizowane od 1999 r. przez prof. Józefa Kargula z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie tygodniowej szkoły znajdują się spotkania z wybitnymi specjalistami edukacji dorosłych, wystąpienia adeptów andragogiki, gry symulacyjne oraz wyjazd studyjny do Niemiec. Prace młodych andragogów publikowane są w serii "Dyskursy młodych andragogów" w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Niezależnie od tych cyklicznych spotkań naukowych, odbywają się również inne imprezy naukowe, o charakterze andragogicznym. W minionych latach członkowie ATA uczestniczyli w:

 • konferencji polsko-niemieckiej w Miedzyszynie organizowanej przez IIZ/DVV, AUE i ATA - poświęconej problematyce szkół wyższych i edukacji dorosłych,
 • konferencji z okazji 50-lecia Katedry Edukacji Dorosłych w Uniwersytecie Jagiellońskim - kwiecień 1996 rok,
 • konferencji na temat metodologii badań andragogicznych zorganizowanej przez UMCS, Puławy, październik 2002 rok.

Większość członków Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego należy do Zespołu Pedagogiki Dorosłych w Komitecie Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jego długoletnim przewodniczącym był prof. dr hab. Józef Półturzycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pracom tego zespołu przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakopiańskie Konferencje Andragogiczne

25-26 marca 2004 r.
I Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Andragogika jako przedmiot akademicki - w kontekście międzynarodowym"
30 marca - 1 kwietnia 2005 r.
II Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych"
23-24 marca 2006 r.
III Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji"
12-13 kwietnia 2007 r.
IV Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych"
28-29 kwietnia 2008 r.
V Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Obszary współpracy gerontologii i andragogiki"
16-17 kwietnia 2009 r.
VI Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Uczący się dorosły - przeszłość i teraźniejszość - w zmieniającym się świecie"
14-15 kwietnia 2011 r.
VII Zakopiańska Konferencja Andragogiczna: "Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się dorosłych"