Jesienne Spotkania Andragogiczne


14. października 2012 r.

Andragogiczny kontekst współczesnej dorosłości

18. listopada 2015 r.

Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w Polsce i na świecie