Jesienne Spotkania Andragogiczne

Zapraszamy na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pod patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

VI Jesienne Spotkania Andragogiczne
„(Nie)przewidywalna przyszłość edukacji człowieka dorosłego”

Seminarium odbędzie się 14.11.2018 r. w Katowicach
KARTA ZGŁOSZENIA | KOMUNIKAT | PLAKAT14. października 2012 r.

Andragogiczny kontekst współczesnej dorosłości

18. listopada 2015 r.

Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w Polsce i na świecie