Konferencje Dolnośląskiego Koła ATA

Od 2001 roku Dolnośląskie Koło ATA (kierowane przez dr Wojciecha Horynia) rozpoczęło organizację cyklu konferencji naukowych, których tematyka wiązała się z nauczycielem – andragogiem. W kolejnych latach zorganizowano następujące konferencje:


22–24. czerwca 2016 r.

The Ways of Lifelong Learning

3-4. grudnia 2008 r.

Nauczyciel andragog w społeczeństwie wielokulturowym, Wrocław

7-8. grudnia 2005 r.

Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, Wrocław

3-4. grudnia 2003 r.

Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, Wrocław

2-3. grudnia 2001 r.

Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, Wrocław