Konferencje niecykliczne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie
oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
zapraszają na

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE
pt. „100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921-2021)”


które odbędzie się w dniach 4-5. października 2021 roku
w siedzibach
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie

- jako III odsłona polsko-niemieckich seminariów naukowych z cyklu:
Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką

ZAPROSZENIE | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | INFORMACJA RODO


26-27 października 2021 r.

XXXIII Konferencja Naukowa Forum Pedagogów
(Z)rozumieć teraźniejszość, myśleć o przyszłości - między wizją a praktyką w edukacji dorosłych

5-6 października 2020 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Przestrzenie uczenia się dorosłych pod patronatem ATA

10. października 2018 r.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pod patronatem ATA

8. lutego 2018 r.

New trends and research challenges in pedagogy and andragogy - NTRCPA18

6-7. października 2017 r.

I Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe

10. kwietnia 2016 r.

Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania

21. listopada 2014 r.

Seminarium z okazji 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Półturzyckiego

18–19. października 2011 r.

Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych

20–21. kwietnia 2010 r.

Starość w przestrzeni badawczej andragogiki

04. listopada 2010 r.

W kręgu tradycji i współczesności ruchu samokształceniowego po obu stronach Bałtyku