Nagroda za wybitną monografię - Laureat 2019!

Nagroda za wybitną monografię - Laureat 2019!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego - po zapoznaniu się z zamówionymi recenzjami oraz opinią Przewodniczącego Kapituły Nagrody prof. zw. dra hab. Józefa Kargula - uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2019 książkę dr Arkadiusza Wąsińskiego p.t. „Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna.”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Panu doktorowi serdecznie gratulujemy!

Sylwetka zawodowa autora

Dr Arkadiusz Wąsiński, adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2003-2016 dziekan w trzech uczelniach, między innymi Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Główne zainteresowania naukowe to problematyka rodziny jako przestrzeni autokreacji człowieka dorosłego, ze szczególnym odniesieniem do małżonków bezdzietnych oraz człowieka umiejscowionego w społeczeństwie informacyjnym. Autor 3 monografii autorskich i 1 współautorskiej, 4 artykułów w międzynarodowej bazie JRC, a także kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach.

Streszczenie

Nagrodzona publikacja porusza problematykę autokreacji do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego małżonków doświadczających niezamierzonej bezdzietności. Prezentowane w książce zagadnienia ujęto w dwóch aspektach:
a) autokreacji małżonków traktowanej jako warunek ich otwarcia się na tę formę rodzicielstwa,
b) rodzicielstwa adopcyjnego jako wielowymiarowej rzeczywistości bycia i stawania się rodzicem.

Autokreacja ujęta całościowo tworzy tym samym przestrzeń horyzontalnego i wertykalnego odniesienia się do rzeczywistości rodzicielstwa adopcyjnego i obejmuje intencjonalną pracę nad sobą (samodoskonalenie się małżonków), autorefleksyjne odniesienie się do własnej biografii, a także stawanie się podmiotem agatologicznym kierującym się dynamizmem dobra w osobowym spotkaniu z drugim człowiekiem. Autokreacja do rodzicielstwa adopcyjnego jest w tym kontekście rozumiana jako osobisty projekt stawania się małżonków w swym człowieczeństwie.

dr Arkadiusz Wąsiński