Nagroda za wybitną monografię

Nagroda za wybitną monografię

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne jest organizatorem corocznego konkursu na wybitną monografię z andragogiki. Laureaci konkursu otrzymują w ocenie parametrycznej 50 punktów za monografię naukową lub 30 punktów za monografię wieloautorską uznanych za wybitne dzieła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom (www.dziennikustaw.gov.pl).

Kapituła konkursu na wybitną monografię z andragogiki

  • Prof. dr hab. Józef Kargul – przewodniczący
  • Dr hab. Ewa Skibińska
  • Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec
  • Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk
  • Dr hab. Zofia Szarota

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia danego roku.
Termin ogłoszenia wyników: do 1 marca danego roku.

Regulamin przyznawania nagród ATA za monografie naukowe z andragogiki
Formularz zgłoszeniowy do nagrody ATA za najlepszą monografię / monografię wieloautorską