Nagroda za wybitną monografię

Nagroda za wybitną monografię

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne jest organizatorem corocznego konkursu na wybitną monografię z andragogiki. Laureaci konkursu otrzymują w ocenie parametrycznej 50 punktów za monografię naukową lub 30 punktów za monografię wieloautorską uznanych za wybitne dzieła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom (www.dziennikustaw.gov.pl).

Termin nadsyłania prac: 31 styczeń danego roku.
Termin ogłoszenia wyników: do 1 marca danego roku.

Regulamin przyznawania nagród ATA za monografie naukowe z andragogiki
Formularz zgłoszeniowy do nagrody ATA za najlepszą monografię / monografię wieloautorską