Zadania i cele Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Zadania i cele

  • Organizowanie studiów, wykładów, seminariów, konferencji oraz badań z dziedziny edukacji dorosłych i andragogiki z udziałem uczonych z Polski i z zagranicy;
  • Ułatwianie publikacji i dystrybucji opracowań andragogicznych;
  • Wydawanie czasopism, komunikatów i sprawozdań z konferencji;
  • Poradnictwo w dziedzinie edukacji dorosłych;
  • Zachęcanie pracowników oświaty i wychowania do prowadzenia badań nad andragogiką i edukacją dorosłych w innych krajach;
  • Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym na polu andragogiki i edukacji dorosłych;
  • Wyznaczanie kierunków i inicjowanie badań naukowych;
  • Wdrażanie do praktyki społecznej idei oświaty dorosłych;
  • Upowszechnianie wiedzy andragogicznej;