Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Skład Zarządu ATA IX kadencji (12.06.2017 - nadal)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr Tomasz Maliszewski
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Zarządu ATA VIII kadencji (15.05-2014 - 12.06.2017)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr Tomasz Maliszewski
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Zarządu ATA VII kadencji (14.04.2011 - 15.05-2014)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. WSH
 • Sekretarz: dr Tomasz Maliszewski
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN

Skład Zarządu ATA VI kadencji (24.01.2008 - 14.04.2011)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. UŚ
 • Skarbnik: dr Wojciech Horyń
 • Sekretarz: dr Krzysztof Pierścieniak
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Tomasz Maliszewski

Skład Zarządu ATA - kadencje od I do V (28.09.1993 - 24.01.2008)

 • Prezes Zarządu: prof. dr hab. Józef Półturzycki
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Olga Czerniawska
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
 • Skarbnik: dr hab. Janina Karney, prof. UW
 • Sekretarz: prof. dr hab. Eugenia Anna Wesołowska
 • Członek: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Członek: prof. dr hab. Franciszek Marek
 • Członek: dr hab. Lucjan Turos, prof. UW

Źródło: www.nauka-polska.pl; J. Półturzycki, Działalność Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 1993-2008, „Rocznik Andragogiczny” 2007, s. 21-22.


Komisja Rewizyjna na lata 2017-2020:

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Sąd koleżeński na lata 2017-2020:

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Komisja Rewizyjna na lata 2008-2017:

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Sąd Koleżeński na lata 2008-2017:

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Wiceprzewodnicząca: dr Anna Panek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Sekretarz: dr Joanna Stelmaszczyk, Uniwersytet Łódzki