Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Zarząd ATA na lata 2017-2020:

 • Prezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wiceprezes: dr hab. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr Krzysztof Pierścieniak, Uniwersytet Warszawski
 • Członek: dr Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • Członek: dr Tomasz Maliszewski, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Komisja Rewizyjna na lata 2017-2020:

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Sąd koleżeński na lata 2017-2020:

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Zarząd ATA na lata 2008-2017:

 • Prezes: dr hab. Ewa Skibińska, Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny)
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, Uniwersytet Śląski
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Sekretarz: dr Krzysztof Pierścieniak, Uniwersytet Warszawski
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Członek: dr Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • Członek: dr Tomasz Maliszewski, Akademia Pomorska w Słupsku

Komisja Rewizyjna na lata 2008-2017:

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Sąd Koleżeński na lata 2008-2017:

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Wiceprzewodnicząca: dr Anna Panek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Sekretarz: dr Joanna Stelmaszczyk, Uniwersytet Łódzki

Zarząd ATA na lata 1993-2008:

 • Prezes: Józef Półturzycki UW,
 • Wiceprezesi: Olga Czerniawska UL i Tadeusz Aleksander UJ,
 • Sekretarz: Eugenia Anna Wesołowska UMK,
 • Skarbnik: Elżbieta Janina Karney UW,
 • Członkowie zarządu: Józef Kargul UWr, Franciszek Marek WSP Opole, Lucjan Turos UW,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jerzy Semków UWr,
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego: Mieczysław Marczuk UMCS.