Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Zarząd ATA

Prezes
 • dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec
  prof. UMK
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  w Toruniu
  (Wydział Nauk Pedagogicznych)
Wiceprezes
 •  
   
 •  
   
   
Wiceprezes
 •  
   
 •  
   
   
Skarbnik
 • dr hab. Wojciech Horyń
   
 • Akademia Wojsk Lądowych
  we Wrocławiu
   

 

Sekretarz
 • dr Krzysztof Pierścieniak
   
 • Uniwersytet Warszawski
   
   
   
Członek
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
   
 • Uniwersytet Pedagogiczny
  im. Komisji Edukacji Narodowej
   
   
Członek
 • dr Artur Fabiś
   
 • Uniwersytet Pedagogiczny
  im. KEN w Krakowie
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  w Oświęcimiu
Członek
 • dr Tomasz Maliszewski
   
 • Akademia Pomorska w Słupsku
   
   
   

 

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński