Członkostwo

Członkostwo

Zgodnie ze Statutem ATA działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i aktywności naukowej ogółu członków. Głównym zadaniem ATA jest integracja osób zajmujących się edukacją dorosłych i andgagogiką. Członkiem ATA może być nauczyciel akademicki, pracownik badawczy, nauczyciel lub organizator edukacji dorosłych. Aby zostać członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, należy uzyskać rekomendację dwóch członków ATA oraz złożyć Deklarację członkowską do Zarządu ATA. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Członek ATA ma obowiązek opłacać składki członkowskie w wysokości 80 zł rocznie w terminie do 31.06. za dany rok.

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Nr rachunku 30234000090030246000000068
Kod SWIFT: RCBWPLPW


Adresat rachunku:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

Honorowy Prezes ATA

Prof. dr hab. Józef Półturzycki

Honorowi członkowie ATA

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
Prof. dr hab. Olga Czerniawska
Prof. dr hab. Józef Kargul