Edukacja Dorosłych

O wydawnictwie

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej (1929-2016), która była jego redaktor naczelną do 2007 roku. W latach 2008-2017 redaktor naczelną była dr hab. Ewa Skibińska. Od 2018 r. funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk. W latach 1993 – 2007 wydawane jako kwartalnik, od 2008 roku – jako półrocznik.

Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Czasopismo „Edukacja Dorosłych” zostało umieszczone na Akademickiej Platformie Czasopism UMK. APCz to nowoczesny system informatyczny, który spełnia wszystkie wymagania stawiane czasopismom naukowym w procesie oceny MNiSW. APCz to bezpłatny dostęp, korzystanie i wymiana plików w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons.

Więcej informacji na: www.apcz.umk.pl

Artykuły publikowane w Edukacji Dorosłych otrzymują 70 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.Misja czasopisma: prezentacja najnowszych nurtów teoretycznych funkcjonujących w obszarze andragogiki oraz wyników badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, wymiana poglądów uczonych i andragogów – praktyków, przedstawianie znaczących osiągnięć z praktyki edukacji dorosłych, działanie na rzecz zbliżenia teoretycznych rozwiązań z praktycznymi działaniami w edukacji dorosłych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez młodych andragogów, prowadzenie dialogu na temat kształcenia andragogów w Polsce.

Adres e-mail: edukacja.doroslych@ata.edu.pl
Adres e-mail do redaktor naczelnej: agnieszka.stopinska@gmail.com

Adres redakcji do korespondencji:
Agnieszka Stopińska-Pająk,
Skr. pocztowa 17
41-200 Sosnowiec

Elektroniczna wersja czasopisma na stronie: www.ata.edu.pl

Zespół Redakcyjny:

 • Agnieszka Stopińska-Pająk – redaktor naczelna
 • Agnieszka Majewska-Kafarowska – sekretarz redakcji
 • Monika Sulik – sekretarz redakcji
 • Agata Radecka – redaktor języka angielskiego
 • Anna Maszorek-Szymala – redaktor statystyczny
 • Magdalena Grygierek – redaktor języka polskiego

Rada Naukowa:

 • Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)
 • Jenny Bimrose (Universytet Warwick, Wielka Brytania)
 • Susan M. Yelich Biniecki (Uniwersytet Stanowy w Kansas, USA)
 • Olena Bykovska (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina)
 • Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Maria Eduarda Duarte (Universytet Lizboński, Portugalia)
 • Bernd-Joachim Ertelt (Uniwersytet Mannheim, Niemcy)
 • Wojciech Horyń (Akademia Wojsk Lądowych, Polska)
 • Alicja Jurgiel-Aleksander (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Józef Kargul (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska)
 • Alicja Kargulowa (Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, Polska)
 • Kas Mazurek (Uniwersytet Lethbridge, Kanada)
 • Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Przybylska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska) – przewodnicząca
 • Jerzy Semków (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska)
 • Ewa Skibińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Solarczyk-Ambrozik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)
 • Hanna Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 • Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Do wstawienia aktualne numery

Przewiń na górę