Rocznik Andragogiczny

Rocznik Andragogiczny jest czasopismem naukowym, które wspiera naukowy dyskurs i dokumentuje zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych, respektując różnorodność stanowisk, orientacji badawczych, stawiając pytania wynikające z teoretycznych oraz empirycznych analiz tej dziedziny nauki i praktyki społecznej.

Rocznik Andragogiczny jest periodykiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego wydawanym we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Artykuły publikowane w Roczniku Andragogicznym otrzymują 70 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.

Wszystkie informacje na temat „Rocznika Andragogicznego” znajdują się na cyfrowej platformie czasopism UMK: www.apcz.umk.pl

Od „Rocznika Andragogicznego 2013” referencyjną wersją pisma jest wersja elektroniczna. Odwiedzając stronę Rocznika zachęcamy do zalogowania się w charakterze użytkownika, aby otrzymywać bieżące informacje na temat pisma.Ulotka

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji (ulotki) do bibliotek, z których Państwo korzystacie, aby zaktualizować status Rocznika. W ten sposób przyczynimy się wszyscy do upowszechnienia naszego pisma, co wpłynie na budowanie jego Impact Factor i Indeksów Hirscha.

Pobierz ulotkę

Adres Redakcji: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Adres mailowy Redakcji: ra@umk.pl
Adres mailowy Redaktor naczelnej: Hanna.Solarczyk@umk.pl

Archiwum

  • Rocznik Andragogiczny 2006
  • Rocznik Andragogiczny 2007
  • Rocznik Andragogiczny 2008
  • Rocznik Andragogiczny 2009
  • Rocznik Andragogiczny 2010
  • Rocznik Andragogiczny 2011
  • Rocznik Andragogiczny 2012
Przewiń na górę