Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
pod patronatem ATA

VI Jesienne Spotkania Andragogiczne
„(Nie)przewidywalna przyszłość edukacji człowieka dorosłego”
Katowice, 14.11.2018 (informacje)

Nagroda za wybitną monografię
w dziedzinie andragogiki '2019


Termin nadsyłania publikacji: 31.01.2019 r. (więcej informacji)

Nowy numer półrocznika "Edukacja Dorosłych". Do pobrania w dziale Edukacja Dorosłych.
Zobacz wszystkie aktualności
Więcej informacji...