JA slide show
 

Konferencja w Zakopanem

Dokumenty do pobrania:

Komunikat

Zgłoszenie 

 

 

Profesor Eugenia Anna Wesołowska

 

Profesor Eugenia Anna Wesołowska

Eugenia Anna Wesołowska (1929-2016)

Profesor Eugenia Anna Wesołowska urodziła się 08.11.1929 r. w Wereszczynie, w powiecie Włodawskim. Była absolwentką filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1959). W latach 1946-1973 pracowała jako nauczycielka szkół podstawowych i średnich. W 1973 r. objęła stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, po uzyskania stopnia doktora pełniła funkcję sekretarza naukowego w Instytucie Programów Szkolnych (1978-1990), a od roku 1982 równolegle kierowała zakładem Kształcenia Dorosłych. Po likwidacji Instytutu podjęła pracę naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 r. uzyskała tytuł naukowy profesora, a w 1998 r. została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Na emeryturę przeszła w 2000 r.

Prof. Eugenia Anna Wesołowska uczestniczyła z dużym zaangażowaniem w życiu naukowym UMK oraz środowiska andragogicznego w kraju. W Instytucie Pedagogiki UMK pełniła funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych, była kierownikiem Zakładu Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej, powołała specjalność edukacja ustawiczna, była organizatorką Toruńskich Konferencji Andragogicznych, zainicjowała w Toruniu wydawanie czasopisma „Edukacja Dorosłych” oraz serii „Biblioteka Edukacji Dorosłych”. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie pracowała zawodowo w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie pełniła funkcję prorektora, prodziekana i kierownika katedry.

Profesor Eugenia Anna Wesołowska sprawowała wiele zaszczytnych funkcji, m.in. sekretarza ZG Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członka ZG Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, wiceprzewodniczącej Zespołu Pedagogiki Dorosłych KNP. Przez wiele lat była działaczką Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Uczestniczyła również w pracach Komitetu Badań nad Pokojem PAN. Utrzymywała bliskie kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą. Była członkiem Rady Naukowej Rosyjskiego Uniwersytetu Otwartego w Moskwie, współpracowała z Instytutem Socjologii Akademii Nauk Rosji, Akademią Nauk Pedagogicznych w Moskwie, Instytutem Pedagogiki w Budapeszcie, Instytutem Pedagogiki w Pradze, Instytutem Pedagogiki UNESCO w Hamburgu oraz ośrodkami badań i działalności edukacyjnej dla dorosłych we Francji (CAFOC na Sorbonie, CNEC w Vanves, CNAM w Paryżu, AFPA). Brała udział w polsko-niemieckich pracach naukowych i badawczych we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie.

Prof. Eugenia Anna Wesołowska była promotorem i recenzentem w przewodach doktorskich, oraz autorką recenzji i opinii w przewodach habilitacyjnych i profesorskich.

Twórczość naukowa Prof. Eugenii Anny Wesołowskiej jest bogata i różnorodna. Składają się na nią badania i prace z zakresu pedeutologii, dydaktyki, pedagogiki pokoju, edukacji dorosłych, pedagogiki porównawczej. Jest autorką 12 książek, pod jej redakcją ukazało się 21 prac zbiorowych, opublikowała ponad 130 artykułów. Szczególne miejsce w Jej dorobku zajmowały publikacje poświęcone globalnym problemom edukacyjnym: wychowania dla pokoju oraz kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego. Wzbogaciła pedagogikę porównawczą o cenne opracowania oświaty, m.in. Francji, Czechosłowacji, Szwecji, Włoch.

Odeszła od nas osoba pełna optymizmu, zaangażowana w pracę zawodową i twórcze animowanie środowiska naukowego andragogów, ceniona specjalistka w zakresie edukacji dorosłych i pedagogiki porównawczej.

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

 

Zdjęcia z konferencji

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć z konferencji andragogicznych

Ważne informacje

Sample image
Nowa klasyfikacja zawodów zawiera informację o zawodzie andragoga
Sample imageNa stronie zamieściliśmy nowy numer półrocznika "Edukacja Dorosłych" (1 (62) 2010). Do pobrania w dziale Publikacje/Edukacja dorosłych 

Tu jestes: