30 lat akademickiego towarzystwa andragogicznego

Śladami naszej obecności.
Ludzie – inicjatywy – publikacje.

22.01.2024 r. – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zarząd

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Na czele Zarządu stoi Prezes.

Członkostwo

Członkiem ATA może być nauczyciel akademicki, pracownik badawczy, nauczyciel lub organizator edukacji dorosłych.

Publikacje

Publikacje ATA: Edukacja Dorosłych, Rocznik Andragogiczny, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Glosariusz.

Konferencje

Przejdź

Galeria

Przejdź

Współpraca

Przejdź

Postery jubileuszowe

Rocznik Andragogiczny
1994-2023

Rocznik Andragogiczny (ISSN 1429-186X; e-ISSN 2391-7571) wydawany jest przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne na Platformie Cyfrowej Czasopism UMK. Jest czasopismem naukowym, które wspiera naukowy dyskurs i dokumentuje zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych. Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), DOAJ (Directory of Open Access Journals). Artykuły publikowane w Roczniku Andragogicznym otrzymują 70 punktów zgodnie z klasyfikacją MEiN.

Rocznik Andragogiczny w liczbach

30

 tomów

600

 autorów

650

artykułów

500

aktualiów

300

recenzji

50

recenzentów

8000

stron

Przewiń na górę