Nagroda za wybitną monografię
w dziedzinie andragogiki '2022


Zarząd ATA uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2021 dwie laureatki (więcej informacji)

Publikacje
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego


Edukacja Dorosłych | Rocznik Andragogiczny

Nowy numer półrocznika "Edukacja Dorosłych". Do pobrania w dziale Edukacja Dorosłych.
Zobacz wszystkie aktualności
Więcej informacji...