Współpraca

Konsorcjum Lifelong Learning (umowa LLL-K)

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne 18.12.2017 r. weszło w skład konsorcjum Liefelong Learning, który tworzy wraz z Akademią Pomorską w Słupsku, Ateneum Szkołą Wyższą w Gdańsku, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.

Do głównych zadań konsorcjum należy: prowadzenie i promocja wspólnych prac badawczych, badawczo-dydaktycznych, rozwojowych, wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum, przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć publikacyjnych, współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością naukową, badawczą, edukacyjną.

Niemieckie Towarzystwo Akademickiej Edukacji Dorosłych i Studiów Zdalnych (DGWF) www.dgwf.net

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne i Niemieckie Towarzystwo Akademickiej Edukacji Dorosłych i Studiów Zdalnych (DGWF) są instytucjonalnymi członkami swoich organizacji od 1995 r. ATA otrzymuje newsletter DGW, w którym znajdują się bieżące informacje o inicjatywach niemieckiego partnera. Osoby zainteresowane współpracą z DGWF proszone są o kontakt mailowy z: Hanną Solarczyk-Szwec – hanna.solarczyk@umk.pl

Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych www.gerontolodzy.ovh

Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych powstało w 2012, skupia naukowców reprezentujących różne nauki społeczne, w tym zwłaszcza pedagogów, andragogów, gerontologów oraz praktyków zajmujących się działalnością na rzecz ludzi starych.

Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie rozwoju badań z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej; upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów starzenia się i starości; profesjonalizacja pracy z osobami starszymi poprzez opracowanie i wdrożenie standardów kształcenia profesjonalistów w zakres pracy opiekuńczej, edukacyjnej i animacyjnej z osobami starszymi (geragogów); podnoszenie kwalifikacji, koordynacja działań i integracja interdyscyplinarnego środowiska gerontologów edukacyjnych (geragogów); tworzenie warunków do rozwoju subdyscypliny – geragogiki oraz praktyki geragogicznej poprzez różnorodne działania.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Katowicach, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grażyńskiego 53/241, 40-126 Katowice.

Strona internetowa: www.gerontolodzy.ovh

Dyskursy Młodych Andragogów www.dma.wpps.uz.zgora.pl

„Dyskursy Młodych Andragogów” są punktowanym czasopismem naukowym, funkcjonującym wcześniej, od 2001 roku, jako seria wydawnicza. Wedle listy czasopism naukowych MNiSW na rok 2015 za publikację w „DMA” autor uzyskuje 10 punktów. Czasopismo wydawane jest corocznie przez Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. „Dyskursy Młodych Andragogów” to rocznik skierowany do badaczy z różnych środowisk naukowych, w tym w szczególności do młodych autorów, prowadzących studia i badania nad aktywnością edukacyjną oraz różnymi kontekstami uczenia się i rozwoju człowieka dorosłego.

Daniel Rydel Conuslting

Informujemy, że ATA objęło patronatem Ogólnopolskie Badania Trenerów.

Badanie przeprowadzone było w 2019 roku przez firmę Daniel Rydel Consulting – przy szerokiej współpracy wielu innych instytucji, firm i stowarzyszeń, m.in. szkoły trenerskie, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Klub Trenerów Biznesu, Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego i naszego Towarzystwa, które reprezentowała wiceprezeska ATA prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk.

Badania miały na celu diagnozę funkcjonowania trenerów w Polsce i objęły łącznie 672 osoby. Szczegółowe rezultaty podjętych badań i analiza ich wyników są dostępne pod adresem: www.perso.in

Przewiń na górę