Członkostwo

Członkostwo

Zgodnie ze Statutem ATA działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i aktywności naukowej ogółu członków. Głównym zadaniem ATA jest integracja osób zajmujących się edukacją dorosłych i andgagogiką. Członkiem ATA może być nauczyciel akademicki, pracownik badawczy, nauczyciel lub organizator edukacji dorosłych. Aby zostać członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, należy uzyskać rekomendację dwóch członków ATA oraz złożyć Deklarację członkowską do Zarządu ATA. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Członek ATA ma obowiązek opłacać składki członkowskie w wysokości 80 zł rocznie w terminie do 30.06. za dany rok.

Bank PKO BP
Nr rachunku: 65 1020 5242 0000 2102 0530 6503

Adresat rachunku:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

Honorowy Prezes ATA

Prof. dr hab. Józef Półturzycki
Dr hab. Ewa Skibińska

Honorowi członkowie ATA

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
Prof. dr hab. Józef Kargul
Dr hab. Jerzy Semków
Prof. dr hab. Olga Czerniawska
Prof. dr hab. Eugenia Anna Wesołowska


Ważne dokumenty do pobrania

  • Statut Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
  • Deklaracja członkowska
Przewiń na górę