Władze

Aktualny skład Zarządu ATA

X Kadencja (2022 – 2025)

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Prezes Zarządu

dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni

Wiceprezes

dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB

Wiceprezes

Władzami ATA są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą ATA i jest zwoływane co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze.

Skład Zarządu ATA X kadencji (2022 – 2025)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr hab. Martyna Pryszmont, prof. UWr
 • Członek: dr hab. Agata Chabior, prof. UJK
 • Członek: dr hab. Beata Cyboran
 • Członek: dr Ewa Dębska

Skład Komisji Rewizyjnej ATA X kadencji (2022 – 2025)

 • Przewodnicząca: dr Małgorzata Olejarz
 • Członek: dr Aleksandra Litawa
 • Członek: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA X kadencji (2022 – 2025)

 • Przewodnicząca: dr Monika Sulik
 • Członek: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
 • Członek: dr Kinga Majchrzak-Ptak

Skład Zarządu ATA IX kadencji (12.06.2017 – 27.06.2022)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Elżbieta Dubas
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UW
 • Członek: dr hab. Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Komisji Rewizyjnej ATA IX kadencji (12.06.2017 – 27.06.2022)

 • Przewodnicząca: dr hab. Beata Cyboran
 • Członek: dr hab. Agata Chabior
 • Członek: dr Renata Konieczna-Woźniak

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA IX kadencji (12.06.2017 – 27.06.2022)

 • Przewodnicząca: dr Monika Sulik
 • Członek: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
 • Członek: dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ

Skład Zarządu ATA VIII kadencji (15.05-2014 – 12.06.2017)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Komisji Rewizyjnej ATA VIII kadencji (15.05-2014 – 12.06.2017)

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Członek: dr Beata Cyboran
 • Członek: dr Renata Konieczna-Woźniak

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA VIII kadencji (15.05-2014 – 12.06.2017)

 • Przewodnicząca: dr Monika Sulik
 • Członek: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
 • Członek: dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ

Skład Zarządu ATA VII kadencji (14.04.2011 – 15.05-2014)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. WSH
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Komisji Rewizyjnej ATA VII kadencji (14.04.2011 – 15.05-2014)

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, prof. WSA

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA VII kadencji (14.04.2011 – 15.05-2014)

Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska
Wiceprzewodnicząca: dr Anna Panek
Sekretarz: dr Joanna Stelmaszczyk

Skład Zarządu ATA VI kadencji (24.01.2008 – 14.04.2011)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. UŚ
 • Skarbnik: dr Wojciech Horyń
 • Sekretarz: dr Krzysztof Pierścieniak
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni

Skład Komisji Rewizyjnej ATA VI kadencji (24.01.2008 – 14.04.2011)

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, prof. UWr

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA VI kadencji (24.01.2008 – 14.04.2011)

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska
 • Wiceprzewodnicząca: dr Anna Panek
 • Sekretarz: dr Joanna Stelmaszczyk

Skład Zarządu ATA – kadencje od I do V (28.09.1993 – 24.01.2008)

 • Prezes Zarządu: prof. dr hab. Józef Półturzycki
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Olga Czerniawska
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
 • Skarbnik: dr hab. Janina Karney, prof. UW
 • Sekretarz: prof. dr hab. Eugenia Anna Wesołowska
 • Członek: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Członek: prof. dr hab. Franciszek Marek
 • Członek: dr hab. Lucjan Turos, prof. UW

Źródło: www.nauka-polska.pl; J. Półturzycki, Działalność Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 1993-2008, „Rocznik Andragogiczny” 2007, s. 21-22.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ATA – kadencje od I do V (28.09.1993 – 24.01.2008)

dr hab. Jerzy Semków, prof. UWr

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ATA – kadencje od I do V (28.09.1993 – 24.01.2008)

doc. dr Mieczysław Marczuk

Przewiń na górę