Konferencje

Email Drukuj PDF

Ważną formą aktywności środowiska andragogów są cykliczne konferencje i seminaria naukowe.

W latach 1994-2000 były organizowane pod kierownictwem prof. dr hab. E. Anny Wesołowskiej Toruńskie Konferencje Andragogiczne:


1994 - I: Przemiany edukacji  dorosłych

1994 - II: Programy andragogiczne w szkołach wyższych

1995 – III: Nauczyciele edukacji dorosłych

1996 – IV: Nowe poszukiwania w edukacji i pedagogice dorosłych

1997 – V: (brak archiwaliów pozwalających odtworzyć tytuł konferencji)

1998: VI: Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej

1999 – VII: Reforma oświaty a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki

2000 – VIII: Kobiety a edukacja dorosłych.

Aktualnie dwa ośrodki akademickie organizują cykliczne konferencji poświęcone problematyce andragogicznej:

  • Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Dolnośląskie Koło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego: Nauczyciel – andragog w XXI (co dwa lata od 2001 r.)
  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych (corocznie)

Inną formą cyklicznych spotkań są Szkoły Młodych Andragogów organizowane od 1999 r. przez prof. Józefa Kargula z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie tygodniowej szkoły znajdują się spotkania z wybitnymi specjalistami edukacji dorosłych, wystąpienia adeptów andragogiki, gry symulacyjne oraz wyjazd studyjny do Niemiec. Prace młodych andragogów publikowane są w serii „Dyskursy młodych andragogów” w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Niezależnie od tych cyklicznych spotkań naukowych, odbywają się również inne imprezy naukowe, o charakterze andragogicznym. W minionych latach członkowie ATA uczestniczyli w:

  • konferencji polsko-niemieckiej w Miedzyszynie organizowanej przez IIZ/DVV, AUE i ATA - poświęconej problematyce szkół wyższych i edukacji dorosłych,
  • konferencji z okazji 50-lecia Katedry Edukacji Dorosłych w Uniwersytecie Jagiellońskim - kwiecień 1996 rok,
  • konferencji na temat metodologii badań andragogicznych zorganizowanej przez UMCS, Puławy, październik 2002 rok.

Większość członków Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego należy do Zespołu Pedagogiki Dorosłych w Komitecie Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jego długoletnim przewodniczącym był prof. dr hab. Józef Półturzycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pracom tego zespołu przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 
Tu jestes: